فلاشینگ نما از نگاه موسسه فنی ایلیا

برای اجرای درست فلاشینگ نما معمولا از ورق روغنی یا سیاه از ضخامت 1.5تا 3میل استفاده میشود که این گونه ورق ها قابلیت رنگ آمیزی را دارند، و برای رنگ فلاشینگ توصیه میشود. رنگ اپوکسی با رنگ ماشین در نهایت از رنگ روغنی تمام براق استفاده شود. فلاشینگ در برخی از مواقع نیز صرفا به جای سنگ بام و جلوی پنجره استفاده میشود. و درست ترین کار اجرای فلاشینگ برای پوشش روی باند و دیوار و جلوی پنجره میباشد اما با رعایت شیب درست اجرا میگردد. 

تصویر admin