برای اجرای درست فلاشینگ نما معمولا از ورق روغنی یا سیاه از ضخامت ۱.۵تا ۳میل استفاده میشود که این گونه ورق ها قابلیت رنگ آمیزی را دارند، و برای رنگ فلاشینگ توصیه میشود. رنگ اپوکسی با رنگ ماشین در نهایت از رنگ روغنی تمام براق استفاده شود. فلاشینگ در برخی از مواقع نیز صرفا به جای سنگ بام و جلوی پنجره استفاده میشود. و درست ترین کار اجرای فلاشینگ برای پوشش روی باند و دیوار و جلوی پنجره میباشد اما با رعایت شیب درست اجرا میگردد.

بیشتر بخوانید!  کانال سازی از نگاه موسسه فنی ایلی