قیمت فلاشینگ نما

قیمت فلاشینگ نما

قیمت فلاشینگ نما
قیمت فلاشینگ نما

فلاشینگ نما با توجه به ضخامت و نوع ورق مورد استفاده میتواند شامل قیمت های مختلفی گردد.به طوری که حتی در برخی از موادر با توجه به نوع ورق و ضخامت آن، حتی نوع خم و نوع قوسی که در ورق در هنگام فلاشینگ نما مورد استفاده قرار میگیرد میتواند یکی از عوامل تعیین کننده قیمت در فلاشینگ نما باشد. لذا در این راستا موسسه فنی مهندسی ایلیا برای عزیزانی که میخواهند ابتدا هزینه های خود در این راستا ارزیابی کنند امکان مشاوره به صورت تلفنی و حضوری را فراهم کرده که به راحتی میتوانید با تماس با شماره های: 44443401 - 44434496 براورد حدودی در مورد قیمت فلاشینگ نمای خود داشته باشید.

 

 

تصویر admin